Pagina principală |  Articole |  Ştiri |  Resurse |  Condiţii |  Servicii angajatori |  Contact
 Imobiliare  | Turism  | Prieteni  | Bancuri  | Ştiri  | Culinare  | Coduri poştale  | Financiare  | Meteo  | Calendar  | Contabilitate 

Termeni şi condiţii de utilizare
  1. Muncă.ro îşi rezervă dreptul să interzică accesul la site oricărei persoane care nu respectă regulile noastre sau regulile comune de bună cuviinţă. Oricărui aplicant sau angajator care nu îşi înregistrează datele (CV-ul şi, respectiv, datele firmei) în termen de 5 zile de la crearea contului, i se va şterge contul din bazele noastre de date, fără a fi necesară nici o notificare în acest sens. Totuşi, Muncă.ro va transmite de cîte ori va fi posibil o notificare pentru a-i aminti aplicantului sau angajatorului de această obligaţie.
Toţi membrii site-ului vor fi înscrişi automat în lista de discuţii găzduită de Yahoo Groups, în scopul de a fi la curent cu toate modificările cuprinse în site. Totodată, membrii site-ului vor primi periodic prin e-mail informări în legătură cu starea contului lor, ca şi mesaje privind noutăţile legate de site şi mesaje de la parteneri selecţionaţi ai site-ului.

Un angajator nu poate avea mai multe conturi. În cazul în care se constată existenţa mai multor conturi pentru acelaşi angajator, va fi transmisă o notificare prin e-mail. Dacă în termen de 24 de ore de la notificare nu se va reveni la situaţia normală (un singur cont per angajator), toate conturile şi joburile vor fi şterse, iar angajatorul respectiv nu va mai putea avea cont la munca.ro pînă nu va avea aprobarea administratorului sitului.

  2. Muncă.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru forma, conţinutul şi acurateţea materialului publicat de clienţii săi şi nici pentru materialul publicat pe orice alt site accesibil din site-ul nostru. Muncă.ro nu este o agenţie de plasament şi de aceea nu garantăm că documentele publicate sînt valide şi datele aplicanţilor şi angajatorilor înregistraţi sînt adevărate.

  3. Conţinutul CV-ului poate fi văzut de oricine are acces la acest site. Informaţiile de contact (telefon, adresă poştală, adresă de e-mail) sînt confidenţiale, cu excepţia angajatorilor înscrişi în site, care au acces la ele. Contactarea unui angajator sau a unui aplicant se poate face doar prin intermediul site-ului. Este interzisă utilizarea în mesajele transmise prin site a adreselor de e-mail, URL-urilor şi numerelor de telefon. Practicarea oricărei forme de spam (mesaje de e-mail nesolicitate), precum şi utilizarea abuzivă a informaţiilor de pe site va conduce la ştergerea conturilor celor vinovaţi de acest comportament şi la acţionarea în justiţie a acestora.

  4. Conţinutul site-ului Muncă.ro, inclusiv bazele de date, sînt proprietatea Pandora Impex SRL. Nimeni nu are dreptul să vîndă, modifice, copieze sau să distribuie vreo parte a site-ului sau a bazelor sale de date, indiferent de scop. Muncă.ro este protejat prin drepturile de autor recunoscute prin legislaţia românească şi prin tratate internaţionale.
Este considerată o ofensă şi este interzisă publicarea pe Muncă.ro a informaţiilor obscene, materialelor explicit sexuale, precum şi orice alte informaţii false, abuzive sau înşelătoare. Nu sunt permise joburi derizorii (bani pe Internet, videochat, etc.), MLM (multi level marketing) sau altele asemănătoare. Nu sunt permise URL-uri, aderări la cluburi, propuneri de marketing direct sau propuneri care necesită investiţii financiare din partea clientului. Cei care nu respectă aceste reguli vor răspunde prin lege. De asemenea, nu se permite unei terţe părţi să îngrădească accesul la informaţia din CV.

  5. Nu se permite adaptarea sau copierea vreunei pagini sau oricărei părţi componente din Muncă.ro. Drepturile de autor protejează conţinutul site-ului în egală măsură.

  6. Muncă.ro îşi rezervă dreptul să modifice termenii şi condiţiile oricînd, fără a fi necesară o notificare prealabilă.

  7. Folosirea site-ului Muncă.ro se face pe propria dv. răspundere şi fără vreun fel de garanţii implicite. Muncă.ro nu poate fi făcut răspunzător de nici un fel de daune pe care le suferă cineva în urma informaţiilor publicate aici.

  8. Utilizînd serviciile oferite de Muncă.ro, se înţelege automat că aţi citit şi că sînteţi de acord cu toate cele mai sus.


Pagină actualizată la data de 01.06.2007


Publicitate pe acest site
Copyright ©2002-2024 Pandora Impex SRL.