Pagina principală |  Articole |  Știri |  Resurse |  Condiții |  Servicii angajatori |  Contact Duminică, 3 martie 2024
 Imobiliare  | Auto  | Turism  | Prieteni  | Bancuri  | Știri  | Culinare  | Coduri poștale  | Financiare  | Meteo  | Calendar  | Contabilitate 

Articole

Noile modificari ale Codului Muncii (continuare)

Autor: Av. Aura Bancila

         Noile reglementari prevad posibilitatea incheierii unui contract de munca pe durata determinata, dar nu pe o perioada mai mare de 24 de luni, fata de 18 luni cat se prevedea anterior.
          Articolul 80, articol care reglementeaza conditiile de incheiere ale contractului individual de munca pe durata determinata cuprinde doua noi alineate in care se limiteaza posibilitatea incheierii unor astfel de contracte, in sensul ca pot fi incheiate trei contracte consecutive pe durata determinata, contracte ce nu pot depasi impreuna 24 de luni.
          In cazul in care a incetat un contract de munca pe perioada determinata, iar in termen de trei luni se incheie un nou astfel de contract, legiuitorul le considera contracte suuccesive, asa cum se prevede in alineatul 5 nou introdus la articolul 80.
          La incalcarea celui de-al treilea contract succesiv individual de munca pe perioada determinata sau la expirarea celor 24 de luni, pe respectivul post va fi angajat un salariat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.
          Noile modificari ale codului muncii prevad posibilitatea incheierii unui contract individual de munca pe o durata determinata si in cazul angajarii unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta; in cazul ocuparii unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului sau in cazul angajarii pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul.
          Articolul 111 prevede ca durata timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, in aceste 48 de ore fiind incluse si orele suplimentare. Exceptia consta in aceea ca durata timpului de munca poate fi prelungita, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de o luna calendaristica sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
          Noul alineat introdus, alineatul 21 prevede ca perioada de referinta la care se face referire poate fi si mai mare de o luna de zile, dar nu poate depasi 12 luni, doar pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca unic la nivel national sau la nivel de ramura de activitate aplicabil.
          Toate aceste prevederi nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.
         Salariatii pot efectua munca suplimentara la cererea angajatorilor, dar cu respectarea orelor maxime care pot fi efectuate intr-o luna si a prevederilor codului muncii. Munca suplimentara efectuata peste aceasta limita este interzisa.
          De la aceasta exista o exceptie si anume in cazuri de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.
          La incheierea unui contract de munca, fie el individual, fie colectiv se are in vedere o norma de munca, norma de munca care exprima cantitatea de munca sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal. Aceste norme de munca sunt elaborate de catre angajator, conform normelor in vigoare, sau, in cazul in care nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul sindicatului ori, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
          Modificarea facuta de catre legiuitor impune angajatorului ca la elaborarea acestor norme sa se tina cont de normativele in vigoare, daca ele exista, iar in cazul in care ar exista dezacorduri cu privire la acestea, partile ar putea apela la arbitrajul unui tert ales de comun acord.
          Vechea reglementare acorda salariatilor cu contract individual de munca cu timp partial concediul de odihna proportional cu timpul efectiv lucrat. Conform noilor modificari aceasta reglementare a fost abrogata. Astfel, un salariat, indiferent de contractul de munca pe care il detine, are dreptul la concediu de odihna proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.
          Cateva modificari importante au intervenit si in cazul contractelor de ucenicie, acesta fiind un contract in baza caruia angajatorul, in afara platii unui salariu, se obliga sa asigure formarea profesionala a ucenicului intr-o meserie potrivit domeniului sau de activitate. Ucenicul se obliga, la randul sau, sa se formeze profesional si sa munceasca in subordinea angajatorului respectiv. Vechea reglementare prevedea incheierea unui astfel de contract pe o durata determinata care nu putea fi mai mare de 3 ani, reglementare care a fost abrogata.
          Un astfel de contract trebuie incheiat tot pe o durata determinata, dar coroborat cu celelalte dispozitii ale codului muncii, intelegem ca nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 24 de luni.
          Orice tanar poate fi incadrat ca ucenic, fiind eliminata limita de varsta impusa prin vechea reglementare de 25 de ani.
          Legiuitorul considera infractiune si pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 3 ani incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale devarsta sau in cazul folosirii acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al minorilor.Sursa:


Data postării: 08.08.2005
Vizualizări: 15.512

Înapoi la articolePublicitate pe acest site
Copyright ©2002-2024 Pandora Impex SRL.